Program lojalnościowy


Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego


 

Obsługą kart lojalnościowych   "Społem" PSS w Sochaczewie zajmuje się

Wioletta Marjanek - nr tel. 46 862-23-57 wew. 252

Adres e-mail: sekretariat@spolemsochaczew.pl

 

 

DRODZY KLIENCI

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚCIE UCZESTNIKAMI PROGRAMU „SPOŁEM ZNACZY RAZEM”

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 01.01.2022r. ZOSTANĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE ZMIANY W REGULAMINIE PROGRAMU:

 

§6 pkt 3 OTRZYMUJE BRZMIENIE

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 250 punktów przysługuje bon o wartości 20 złotych

§7 pkt 9 OTRZYMUJE BRZMIENIE

W przypadku, gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość określoną w aktualnie obowiązującej ustawie o PIT, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.

 

Treść pozostałych § pozostaje bez zmian.