Zarząd


Prezes Zarządu – mgr Agnieszka Strzelczyk

 

Główny Księgowy – Członek Zarządu - mgr inż. Ewa Skrzynecka


Kierownik Działu Handlowego - Członek Zarządu - inż. Wiesława Podoska

Rada Nadzorcza:


Przewodniczący - Janusz Miłkowski
Z-ca Przewodniczącego - Józef Chocian
Sekretarz - Elżbieta Bednarek
Członek Rady - Urszula Błażejewska
Członek Rady - Hanna Chrupek
Członek Rady - Irena Korpowska
Członek Rady - Sławomira Mazur
Członek Rady - Kazimierz Kielich 
Członek Rady - Mariusz Jeleń