Struktura

I. PREZES ZARZĄDU

1.Dział Kadr i Płac

2.Dział Administracyjno – Techniczny

3.Samodzielne stanowisko ds. targowiska, BHP


II. GŁÓWNY KSIĘGOWY – Członek Zarządu

1.Dział Księgowości

2.Dział Finansowy

3.Samodzielne stanowisko ds. inwentaryzacji i kontroliIII. KIEROWNIK DZIAŁU HANDLU – Członek Zarządu

1.Dział Handlu

2.Piekarnia

3.Gastronomia

4.Sklepy spożywcze

5.Sklepy przemysłowe

6. Koordynator d.s. Systemu HACCP, Programu Lojalnościowego oraz Piekarnictwa