Historia

    "SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sochaczewie istnieje od 1929 r. Powstała z inicjatywy miejscowych pracowników w osiedlu fabrycznym przy zakładach przemysłowych Boryszew jako przyzakładowa Spółdzielnia Spożywców. Jej działalność opierała się tylko na jednym sklepie z artykułami pierwszej potrzeby. Sklep pracował do wybuchu II wojny światowej. Klęska wrześniowa i krwawe boje na Bzurze w dotkliwy sposób dały się odczuć mieszkańcom Sochaczewa i samej Spółdzielni. Dwukrotne przechodzenie miasta z rąk do rąk praktycznie w niwecz obróciły dorobek okresu międzywojennego. Pomimo wielu trudów w czasie wojny, Spółdzielnia cały czas działała i liczyła 212 członków.
W 1944 roku, na mocy dekretu niemieckich władz okupacyjnych, została przejęta przez Powiatową Spółdzielnię Rolniczo-Handlową „ROLNIK” w Sochaczewie. Kilka dni po wyzwoleniu Sochaczewa wznowiono działalność Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie przejmując 4 sklepy oraz wytwórnię wód gazowanych oraz otworzono 2 nowe sklepy.
   Okres powojenny to czas dynamicznego rozwoju. Uruchamiane są nowe placówki, zakłady produkcyjne (2 piekarnie, masarnia, ciastkarnia) i gastronomiczne. Następuje znaczący wzrost liczby placówek detalicznych ( w 1955r. było ich już 55). W 1957 r. rozpoczęto budowę obecnie istniejącego biurowca przy ul. Narutowicza 6/8. Kilka następnych lat to umacnianie pozycji Spółdzielni na rynku poprzez sukcesywne zwiększanie ilości sklepów oraz realizowanie inwestycji własnych – budowa kawiarni, bufetu gastronomicznego oraz pawilonu.
   1. IV.1968 r. Spółdzielnia została włączona do „SPOŁEM” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Warszawie jako oddział Spółdzielni Wojewódzkiej. W latach 1971-1973 pobudowano piekarnię w Chodakowie przy ul. Grunwaldzkiej. Przechodziła ona wiele remontów i modernizacji dotyczących parku maszynowego. Piekarnia funkcjonuje do chwili obecnej i zaopatruje w pieczywo wszystkie sklepy „Społem”.
   W 1976 r miała miejsce reforma handlu. Na podstawie uchwały Spółdzielnia została zmuszona do przekazania nowemu przedsiębiorstwu WPHW 18 sklepów, ale przejęła od PHS-u 31 sklepów i ARGED-u 3 sklepy. W wyniku tej reorganizacji sieć oddziału zwiększyła się o kolejnych 16 placówek.
   Początek lat 80-tych to ciężki okres. Stan wojenny, trudności zaopatrzeniowe i zastój gospodarczy nie sprzyjały rozwojowi Spółdzielni. Od dnia 1.II.1984 r. Oddział Sochaczew wyodrębnił się z WSS Skierniewice i zaczął funkcjonować jako odrębna jednostka pod nazwą „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sochaczewie i pod taka nazwą funkcjonuje do dziś. Wraz z końcem lat 80-tych, które charakteryzowały się przywracaniem równowagi rynkowej, poprawą zaopatrzenia, Spółdzielnia wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaczęła zabiegać o lepszą jakość towarów i fachowa obsługę. W tym czasie Spółdzielnia posiadała sieć 82 sklepów, 12 kiosków, 19 zakładów gastronomicznych, 5 zakładów produkcyjnych i zatrudniała 456 pracowników.
   Lata 90-te to okres wdrażania gospodarki rynkowej, prywatyzacji przedsiębiorstw, przystosowania się Spółdzielni do nowych warunków a zarazem powstawanie nowych, konkurencyjnych placówek. W tym czasie następuje lawinowe wypowiadanie umów najmu obiektów handlowych, zarówno przez najemców prywatnych jak i zakłady. Działanie te sprawiły, iż pod koniec 1990r. sieć sklepów detalicznych Spółdzielni zmniejszyła się o 58 palcówek, a punktów gastronomicznych o 7. W efekcie przekształcenia te doprowadziły do tego, iż Spółdzielnia prowadzi działalność głównie we własnych obiektach.
   Przedstawiając historię i dzień dzisiejszy naszej Spółdzielni serdecznie zapraszamy wszystkich klientów do korzystania z naszych placówek